Vi er i gang!

Aug 21, 2020
-
Tanja Brodshaug

På Feiring videregående skole har vi nå hatt skolestart i dobbel forstand, med oppstart av en splitter ny videregående skole og oppstart av skoleåret 2020/2021 på nesten samme tid.

Mandag 10. august møttes de 30 ansatte for første gang, og etter en intens og hektisk planleggingsuke, kunne vi mandag den 17. ønske de første elevene velkommen til skolen.

Det har vært krevende dager for de ansatte for å få det mest nødvendige på plass til skolestart, og oppgavelista har vært lang og variert. Møbler er kjøpt, sengetøy er leid inn og håndklær er vasket. Kjøkken, klasserom, kontorer og aktivitetsrom er fylt med møbler og utstyr. Læremidler er bestilt, undervisningsopplegg er laget og fritidsaktiviteter er planlagt. Koronatiltak er satt i gang, skilt er byttet, turnuslister lagt og rutiner diskutert. Lokal ungdom, vaktmestere, rørleggere og elektrikere er hyrt inn for å bistå med akutte oppgaver. Alle våre ansatte har til fulle fått vise sin kompetanse, fleksibilitet og problemløsningsevnedisse dagene, og det vi har sett lover bra for den videre driften!

Mandag denne uka flyttet elevene inn på internatet, og på tirsdag var skoleåret i gang. Oppstarten har vært preget av bli-kjent-aktiviteter og tverrfaglig undervisning. Elever og ansatte er i ferd med å bli kjent med hverandre og bygda, og både Coop og Årneslandet er allerede flittig besøkt. Med opprettelsen av Feiring videregående skole i de gamle lokalene til LHLs hjertesykehus Feiringklinikken skriver vi et lite stykke historie. Vi er stolte, glade og takknemlige for å kunne starte et nytt kapittel for skole-Norge, for bygda, for bygget og for de ansatte, men viktigst av alt; et nytt kapittel for den enkelte elev som har valgt å komme til oss og ta utdannelsen sin her.

Vi gleder oss til fortsettelsen!    

To "søsterskoler" - en på vestlandet og en på østlandet

Aug 20, 2020
-

Nå som driftstillatelsen fra Udir er kommet - tillatelsen til å starte en ny skole som skal tilby særskilt tilrettelagt opplæring - kan vi presentere administrasjonen i ny-etablerte Feiring videregående skole:

Tanja (markeds- og kommunikasjonsansvarlig), Ruth-Jorunn (førstekonsulent), Gudrun (daglig leder/rektor) og Kristin (spesialpedaog)

En nydelig fredag i i begynnelsen av juni kom dette firkløveret på tur til Bergen, til Krokeide vgs, for å møte nøkkelpersoner på Krokeide som har drevet skole som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring i mange år.

Krokeide vgs og Feiring vgs er begge eid av Stiftelsen Krokeide. Skolene vil utvikle sin egenart innen rammene av samme skolekonsept, og vil ha utstrakt samarbeid på administrasjons- og markedsområdet, men også på skole og opplæring, samt miljø. Tilbudet på begge skolene vil styrkes gjennom dette samarbeidet.

Fokus på samarbeid mellom skolen og NAV

May 27, 2020
-

Tirsdag 26. mai fikk vi endelig gjennomført et lenge planlagt møte (utsatt pga Korona) med ungdomsteamene og andre representanter fra NAV Eidsvoll, NAV Ullensaker og NAV Nes.

Vi fikk presentert skolens tilbud og sammen drøftet vi tilbudets betydning for en stor gruppe ungdommer og unge voksne. Det er mange i denne gruppen som følges opp av NAV og som trenger særskilt tilrettelagt opplæring for å fullføre videregående. Det er viktig å prioritere utdanning for unge brukere som mangler kvalifikasjoner, fordi fullført videregående opplæring nærmest er en forutsetning for inngang til arbeidsmarked eller høyere utdanning.

Vi ønsker å møte andre som også har fokus på ungdom og unge voksne som trenger særskilt tilrettelegging som for eksempel Oppfølgingstjenesten (OT), Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), arbeidsmarkedsbedrifter og andre. Vi er tilbake i Feiring i juni og vil gjerne avtale møter hvor vi kan presentere tilbudet for flere. Ta kontakt for å avtale tid på firmapost@feiring-vgs.no eller telefon 400 09 141.

Som det fremgår av bildet gjennomfører vi disse møtene innenfor rammene helsemyndighetene har satt. Vi vil strekke oss langt for å legge til rette for slike møter.

Åpent skolebygg i mai

May 13, 2020
-
Lena Lie

Siste uken i mai - i uke 22 - vil vi nok en gang flytte skolekontoret til Feiring til den nye videregående skolen (gamle Feiringklinikken).

Vi skal gjennomføre noen møter med ulike interessenter, gjennomføre noen intervjuer, underskrive noen avtaler - og ikke minst åpne skolebygget for besøk.

Bygget vil være åpent for besøk torsdag 28. mai fra kl 12:00 til kl 16:00 og lørdag 30. mai fra kl 11:00 til kl 13:00.

Kom gjerne innom dersom du har lyst til å se bygget - klasserom, hybler, basseng, kantinen ... med mer! Du vil få en omvisning med rektor eller meg dersom du ønsker det. Hvis du tenker å søke eller har søkt og har spørsmål angående søkeprosessen, kan vi gjerne snakkes om det også.

Vi tar selvfølgelig hensyn til smittevernreglene som fortsatt gjelder. De gir oss mulighet til å snakke sammen i små grupper. Velkommen skal dere være!

Siste innspurt til første søkefrist!

Apr 28, 2020
-
Lena Lie

I uke 17 var rektor og jeg i Feiring for å ansette pedagoger, miljøansatte og administrative funksjoner. Mange stillinger er nå besatt - men ikke alle. Vi ser at vi må arbeide videre med rekruttering inn i mai måned. Kan hende vi tar kontakt!

Torsdag og lørdag var bygget åpent for de som ønsket å komme og se. Det var hyggelig at så mange tok turen for å se den nye skolen og for å snakke med oss om skoletilbudet som skal være klart til august 2020.

Vi mottar stadig søknader til skolen på vår søkeportal. Første søknadsfrist er 30. april. I løpet av første uke i mai vil vi samle alle komplette søknader og behandle dem i vårt første opptaksmøte. I løpet av mai måned vil en del søkere motta tilbud om skoleplass.

Neste søkefrist er 31. mai.

Skolen vil ta imot og behandle søknader så lenge det er ledige plasser frem til første oktober. Da stenger inntaket.

Til de av dere som strever med å skaffe nødvendig dokumentasjon til søknaden: ta kontakt om dere trenger hjelp!

Ring oss på 400 09 141 eller send en epost til firmapost@feiring-vgs.no

Påskehilsen!

Apr 8, 2020
-

Vi sender en påskehilsen fra Bergen. Her har vi fått en våt start på påskeferien – men som dere ser er våren godt på vei allerede!

Dette blir en spesiell påske der vi alle må vise hensyn til hverandre ved å følge smittevernrådene fra regjeringen og Folkehelseinstituttet.

Til tross for smitteutfordringene vi alle må ta hensyn til, skal vi starte en ny skole i august 2020!

Som Monica Mæland har understreket: vi må holde hjulene i gang i samfunnet. Ansettelsesprosessen fortsetter og søkeportalen er åpen gjennom hele påsken. Bruk gjerne ekstra ferietid til å registrere en søknad – klikk her!

I uke 17 kommer rektor Trond Iversen og assisterende rektor Lena Lie til Feiring for å ha samtaler med potensielle ansatte og søkere og andre interesserte – les mer om dette her.

I mellomtiden ønsker vi alle en fin – og frisk – påske!

Fullfør videregående opplæring ved å ta vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Mar 27, 2020
-

Vårt Påbygg-tilbud

Feiring vgs vil sette opp en klasse på 20 elevplasser til høsten i vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Studiet er teoretisk og består av fagene historie, matematikk (2P-Y), naturfag, norsk og kroppsøving. I tillegg vil elevene kunne velge ett valgfag. (Hvilke fag elevene kan velge, er ikke avgjort ennå.)

Å ta Påbygg kan være krevende, men på Feiring vgs vil elevene ha to lærere i alle fag. Elever som trenger det vil også få spesialpedagogisk oppfølging. Lærerne vil i samråd med eleven, prøve å finne undervisningsopplegg og lærestrategier som passer for den enkelte - men hovedjobben må gjøres av eleven selv. Læring er arbeid, men det skal være et arbeid som vi liker å gjøre for oss selv og sammen med andre. I et inkluderende læringsmiljø vil alle kunne «senke skuldrene» og fokusere på sin egen læring.

Hvorfor Påbygg?

Etter denne ett-årige utdanningen vil eleven ha et vitnemål som kvalifiserer for høyere utdanning på høyskole eller universitet.

Hvem kan ha interesse av denne utdanningen?

De som har bestått (har karakterer i alle fag) vg1 og vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram:

- De som ønsker å ta høyere utdanning på høyskole eller universitet

- De som ikke har søkt læreplass.

- De som ikke har fått læreplass.

- De som har mistet læreplassen.

De med fagbrev og som ønsker å kvalifisere seg for høyrere utdanning.

Søk nå

I tillegg kommer opptakskravene til skolen. (Se under menyvalget Søk skoleplass - klikk HER.)

I et skolemiljø der alle har behov for særskilt tilrettelegging, blir fellesskapet gjerne sterkere!

Hvem kan søke til Feiring vgs?

Sep 20, 2021
-

Vi får en del henvendelser nå på hvem som kan søke til skolen, og vi vil gjerne klargjøre en del ting:

Feiring vgs er en landsdekkende friskole som kan ta inn ungdom med rett til videregående opplæring og voksne med - og uten - rett til videregående opplæring. Det vil si at alle kan søke på en utdanning på Feiring vgs - også de som kommer rett fra ungdomsskolen, de som har prøvd videregående opplæring uten å fullføre, de uten utdanning eller de som trenger en ny utdanning.

Dersom vi har flere søkere enn studieplasser, vil vi måtte prioritere søkere. Se skolens inntaksreglement på siden Søk skoleplass.

Opptakskriteriene er også beskrevet på siden Søk skoleplass. Det er bare tre - ufravikelige -opptakskriterier som er like for alle som søker. Flere har spurt om de kan søke for det om de mangler karakterer fra ungdomskolen. Svaret på det er: JA. Vi teller ikke poeng for opptak. Vi må bare ha dokumentert at søker har fullført (ikke bestått) grunnskolen.

De som ikke kan søke, er de som har behov for å ta fag om igjen for å forbedre karakterene sine - de må gjøre dette som privatister.

Dersom dere lurer på noe, må dere ta kontakt med oss på telefon 400 09 141.

15 gruppeintervju gjennomført på tre dager!

Mar 11, 2020
-

Solid kompetanse på den nye videregående skolen!

Denne uken har vi hatt lange og interessante gruppesamtaler med søkere til stillinger som pedagog, spesialpedag, miljøterapeut, kommunikasjons og markedsansvarlig og førstekonsulent. Tilsammen ca 50 personer ga av seg selv i prosessen og bidro til gode refleksjoner rundt hva som skal til for å utvikle Feiring vgs til en god skole for elevene og en god arbeidsplass for de ansatte. Vi sitter igjen med et inntrykk av solid kompetanse og takker for deltakelsen!

Ansettelsesprosessen er i gang!

Feb 29, 2020
-

Vi har fått inn over 180 søknader til de annonserte stillingene spesialpedagog, pedagog, miljøansatt, førstekonsulent og kommunikasjons- og markedsansvarlig. Vi er svært glade for at så mange ønsker å bidra til å utvikle en god skole med døgntilbud for skolens elever.

Søkerne er jevnt over svært godt kvalifiserte til stillingene, så det har vært en krevende utvelgelsesprosess. Innbydelser til gruppeintervju i uke 11 er nå sendt til utvalgte kandidater. (Dersom du ikke har mottatt epost kan du gjerne sjekke mappen for spam eller søppelpost– kanskje invitasjonen havnet der?)

Flere har spurt om hva gruppeintervju innebærer. Alle intervju-kandidatene vil gjennomføre to gruppeintervju. Det første intervjuet vil dreie seg om verdier og holdninger generelt. Vi bruker Dialogspill-metoden. Det andre intervjuet vil være mer fagspesifikt i forhold til stillingen du har søkt på. Vi legger til rette for gode samtaler der alle får bidra. Det er ikke nødvendig å forberede seg spesielt til disse gruppeintervjuene.

Aktuelle kandidater vil deretter bli invitert til dybdeintervju en og en. Disse intervjuene gjennomføres senere i måneden.

Til de som ikke er invitert til intervju i denne omgang: Vi beholder søknaden frem til ansettelsesprosessen er avsluttet i slutten av april. Vi får se hvordan ting utvikler seg – kanskje blir du kontaktet på et senere tidspunkt...

Søkeportalen er nå åpen

Feb 19, 2020
-

Du kan nå søke skoleplass på Feiring videregående skole - og få hjelp i prosessen

Du kan nå registrere din interesse for skoleplass på Feiring vgs i søkeportalen. I menyvalget SØK SKOLEPLASS kan du klikke på søkeknappen og du vil bli videresendt direkte til søkeportalen. Under menyvalget SØK SKOLEPLASS kan du også se inntakskriteriene og inntaksreglementet.

Du har inntil 30 april til å fullføre søkerprosessen, og dersom du har spørsmål knyttet til dokumentasjonen vi ber om, eller andre spørsmål kan du kontakte skolen på telefon 400 09 141.

Søkeportalen åpner 17. februar - kontakttelefon kommer også

Feb 16, 2020
-
Trond Iversen

Under menyvalget "Søk skoleplass" er det mulig å registrere din søknad. Dette skjer via en elektronisk søkerportal som åpner 17. februar. Som du vil se av den siden vil det være nødvendig å sende inn dokumentasjon med søknaden. Dette kan du gjøre i flere steg - det går fint å registrere deg som søker - for så å komplettere søknaden etterhvert. Søknadsfrist er 30.april.

Når søkeportalen åpner vil du også få informasjon om hvor du kan ringe dersom du har spørsmål.

Feiring vgs på utdanningsmessen i Oslo Spektrum

Feb 25, 2020
-
Trond Iversen

Feiring vgs var representert på utdanningsmessen i Oslo Spektrum i dag (12 feb). Det var mange rådgivere fra ulike skoler og ansatte i NAV som droppet innom. Alle var svært positive til at det nå etableres en skole av denne typen i østlandsregionen. Det blir spennende å følge opp disse kontaktene fremover!‍

Informasjonsmøte på skolen i Feiring og dugnad i bygget

Feb 25, 2020
-
Lena Lie

Fantastisk oppmøte på informasjonsmøte på Feiring vgs tirsdag 11.februar. 60 personer møtte da rektor/daglig leder Trond Iversen og ass.rektor Lena Lie informerte om den nye videregående skolen som skal etableres i Feiring. Det var stort engasjement og mange spørsmål fra salen. Etter informasjonsmøte deltok 35 personer på en flott dugnad for å klargjøre skolen for Åpen dag torsdag, fredag og lørdag denne uken. Fantastisk innsats fra bygden - dette blir et fint partnerskap!

Folkemøte i aulaen på Feiring vgs -stor interesse for den nye skolen