Om skolen

Feiring videregående skole startet høsten 2020 videregående opplæring for ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Våre elever har på grunn av psykiske/fysiske utfordringer eller lærevansker behov for mer tilrettelegging i utdanningen enn det offentlig skole kan gi dem. Målet til skolen er læring og fullføring for alle elevene.

Skolen ligger i bygda Feiring i Eidsvoll kommune og er etablert i egnede lokaler i tidligere Feiringklinikken. Den eies av Videreskolene AS, en non-profit stiftelse som også eier Krokeide videregående skole i Bergen (www.krokeide.vgs.no). Begge skolene er godkjent etter friskoleloven §2-1 f og er landsdekkende.

Videreskolene AS har som formål å tilby videregående opplæring til ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring for å nå sine mål om å ta en yrkesfaglig utdanning eller kvalifisere seg for videre studier på universitet eller høyskole.

Feiring videregående skole har i likhet med Krokeide videregående skole også hybeltilbud til en stor andel av elevene, og et eget sosialmedisinsk hjelpeapparat med miljøterapeuter. Det er viktig å merke seg at vi ikke driver behandling ved skolen, men at vi arbeider helseforebyggende for at alle elevene skal kunne gjennomføre utdanningen sin.

Skoletilbudet og botilbudet er kostnadsfritt for elevene.

Les mer om skolen her: Brosjyre Feiring vgs 2022

Skolereglement 2022-23

Feiring videregående skole ligger i vakre omgivelser ved Mjøsa.