Søk skoleplass

Søknad for skoleåret 2023/24

Feiring videregående skole er en landsdekkende friskole som er åpen for alle - det vil si at skolen kan ta inn søkere som er ungdom med rett til videregående opplæring, voksne med rett til videregående opplæring og voksne uten rett til videregående opplæring. Skolen tar opp nye elever helt frem til 1. oktober, dersom det er ledige skoleplasser.

Alle elever ved Feiring videregående skole vil ha elevstatus ved opptak - uavhengig av elevens alder.

Skolen har tre ufravikelige opptakskrav. Søknaden blir ikke vurdert før dokumentasjon for følgende ligger vedlagt:

 • Fullført grunnskole (vitnemål)
  Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis/karakterutskrifter fra tidligere gjennomført videregående opplæring (ikke utskrift fra VIGO). Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på.
 • Behov for tilrettelagt opplæring
  Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent sakkyndig instans utenfor skolen, for eksempel spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, lege, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.
 • Ungdomsrett eller realkompetansevurdering
  Dersom du er over 18 år og fremdeles har ungdomsrett, trenger vi dokumentasjon på dette - og dersom du er 25 år eller mer må du søke om realkompetansevurdering.
  Sjekk hvordan du kan søke om realkompetansevurdering her.

Dersom disse tre kravene er innfridd og dokumentert, er du kvalifisert til å bli tatt opp ved et utdanningsprogram ved skolen. Merk deg imidlertid følgende: Du ikke kan ta opp igjen fag på Feiring vgs., med mindre du har benyttet deg av omvalgsretten. Har du avsluttet et studieprogram etter 1. november, har vi ikke lov til å tilby deg det samme studieprogrammet hos oss.

Søknadsfrister

Søkeportalen åpner 1. januar. Søknadsfrist er 30. mars 2023. Ved ledige plasser vil det bli gjennomført nytt inntak etter 15. mai. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter andre gangs inntak, vil det bli gjennomført fortløpende inntak fram til kl. 12.00 siste virkedag før 1. oktober.

Slik søker du
Søk skoleplass her