Om studietilbudet

Skoleåret 2022/2023 tilbyr skolen opplæring i

STUDIESPESIALISERNG

Dersom du liker teorifag og ønsker å studere videre på høyskole eller universitet, er dette rett utdanningsprogram for deg. Studiespesialisering er et treårig løp som består av både fellesfag og valgfrie programfag.
 • Vg1 Studiespesialisering
  I det første året på studiespesialisering er fellesfagene fremmedspråk, kroppsøving, norsk, engelsk, geografi, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Av fremmedspråk tilbyr Feiring vgs. for tiden spansk. Du kan fortsette på Vg2 på Feiring vgs. eller fullføre studieløpet på en annen skole.
 • Vg2 Studiespesialisering/ Språk, samfunnsfag og økonomi
  I det andre året på studiespesialisering er fellesfagene fremmedspråk, kroppsøving, matematikk, eldre historie og norsk. På Vg2 velger du to programfag som fordypningsfag. Du må ha disse to programfagene både på Vg2 og Vg3. På Feiring vgs. tilbyr vi fag fra programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Se mer om programfag/valgfag nedenfor.
 • Vg3 Studiespesialisering/ Språk, samfunnsfag og økonomi
  I det tredje året på studiespesialisering er fellesfagene norsk, kroppsøving, religion, nyere historie og eventuelt fremmedspråk (for de som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen). På Vg3 fortsetter du med de to valgte programfagene fra Vg2. Du velger et nytt valgfag for Vg3.

YRKESFAG

Vi tilbyr yrkesfag innen helse og omsorg. Dersom du liker å jobbe med mennesker og ønsker et mer praktisk rettet utdanningsløp, kan dette være rett utdanningsprogram for deg. Etter gjennomført toårig skoleløp på yrkesfag, kan du fullføre den yrkesfaglige opplæringa med toårig læretid i bedrift, eller du kan ta Vg3 Påbygging til til generell studiekompetanse for å kvalifisere deg til videre studier på høyskole eller universitet.

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  Denne utdanningen fører fram til mange forskjellige yrker med eller uten fag-/svennebrev. Fellestrekkene består i å arbeide medmennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Sunne holdninger, gode kommunikasjonsevner, empati og respekt for medmennesker er viktige egenskaper å ha. Du får innsikt og kunnskap om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og yrkesliv gjennom programfagene. I tillegg kommer yrkesfaglig fordypning (praksis).
 • Vg2 Helsearbeiderfag
  Som helsefagarbeider vil du jobbe medmennesker i ulike livssituasjoner som har behov for helse- og omsorgstjenester. Sunne holdninger, gode kommunikasjonsevner, empati og respekt for medmennesker er viktige egenskaper å ha. På Vg2 Helsearbeiderfag vil du blant annet lære om helsefremmende arbeid (sykdomslære, sykepleie, kosthold, førstehjelp m.m.), yrkesutøvelse (etikk, planlegging, dokumentasjon, lover og forskrifter), kommunikasjon og samhandling (brukermedvirkning, observasjon og rapportering). I tillegg kommer yrkesfaglig fordypning (praksis).
 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
  Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe med barn og unge i alderen 0 - 18 år i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater. På Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag vil du blant annet lære om barn og unges utvikling, praktisk-pedagogisk arbeid, samhandling og relasjoner, samt teknologi og lovverk. I tillegg kommer yrkesfaglig fordypning (praksis).

PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

Påbygg er linja for deg som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller har tatt fagbrev tidligere og nå ønsker generell studiekompetanse. Dette gir mulighet til videre studier på høgskole eller universitet.

 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
  Påbygg er et teoretisk skoleår som krever at man er fokusert og bruker mye tid på skolearbeid. Dersom du likte og mestret fellesfagene på Vg1 og Vg2, har du gode forutsetninger for å lykkes.

PROGRAMFAG/VALGFAG

Ved Feiring vgs. vil vi ha hovedvekt på programfag og valgfag innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi, men vi vil også tilby fag fra andre programområder. For skoleåret 2022-23 tilbyr vi følgende programfag/valgfag (med forbehold om antall elever og timeplanen):

- Engelsk 1  
- Engelsk 2
- Spansk 1
- Sosialkunnskap
- Sosiologi og sosialantropologi
- Breddeidrett (ikke for Påbygg)
- Friluftsliv 1 (ikke for Påbygg))

Du kan lese mer om de ulike utdanningsprogrammene på vilbli.no.

Studietilbudet ved skolen forutsetter en viss innsøking.

Skolen følger offentlige læreplaner og samarbeider med fylkeskommunale skoler for gjennomføring av eksamen. Kravene til faglig innhold og vurdering vil være de samme på Feiring vgs. som på fylkeskommunale skoler med det samme tilbudet.

Du kan ikke ta opp igjen fag du tidligere har hatt undervisning i. Ønsker du å forbedre karakterene dine må du gjøre det som privatist, og vi anbefaler at du tar kontakt med utdanningsavdelingen i hjemfylket ditt for mer informasjon.


Skolerute 2022-23