ang. TILBUD OM SKOLEPLASS

May 27, 2020

I søkeportalen kan du følge prosessen rundt behandlingen av din søknad.

Når du har lastet opp alle de dokumentene vi trengervil du få beskjed om at status for din søknad er at den er komplett - det vil si at den er klar for opptaksmøtet. For å få oversikt over hvilke dokumenter som er nødvendig, kan du klikke på menyvalget Søk skoleplass eller klikk her.

- Vi har gjennomført opptaksmøte etter første søknadsfrist 30. april. Alle komplette søknader ble vurdert og det ble sendt ut tilbud om skoleplass.

- Det vil bli gjennomført et nytt opptaksmøte i begynnelsen av juni etter søkefristen 31. mai..

- Neste søkefrist er satt til 30. juni. Alle komplette søknader vil da bli vurdert i de første dagene i juli.

Du må følge med i søkeportalen - der vil du finne eventuell tilbud om skoleplass. Du har 14 dager på deg til å bekrefte om du vil ta imot plassen. Dette gjør du i søkeportalen.