- Riktig bruk av ressurser

Sep 27, 2021

Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet er utdanningspolitisk ansvarlig, og sitter i Utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget. Hun har lest seg godt opp på skolen, og er ikke i tvil om at det er et godt initiativ. Nå ønsket hun å se med egne øyne hva resultatet av støtten er så langt, og høre litt om planene for skolen framover.

I et møte med rektor Gudrun Fodstad, Trond Solvang fra styret og Jørgen og Isabell fra elevrådet ved skolen, fikk Strand lære mer om skolen fra ulike perspektiver, og fikk også svar på noen spørsmål.

Senterpartiet er tilhenger av at det er et mangfold i skoletilbudet i landet, men er opptatt av at ikke friskoler og privatskoler konkurrerer med offentlige skoler, forteller Strand.
- Dette er helt i tråd med hvordan vi tenker, sier rektor. - Vi mener at den offentlige skolen er det beste tilbudet for de fleste av elevene. Vi skal være et tilbud i de tilfellene hvor offentlig skole ikke passer.

Isabel og Jørgen er elever på studiespesialiserende linje ved skolen, og er henholdsvis elevrådsrepresentant og elevrådsleder. De bekrefter at skolen er et kjærkomment supplement til offentlig skole. - Jeg fikk det ikke til på "vanlig" videregående, forteller Isabel, og familien min og jeg var desperat på jakt etter en løsning. Begge elevene er nye på skolen i høst, men er sikre på at dette er riktig for dem. - Jeg har aldri møtt opp så mye i klasserommet som jeg gjør nå, sier Jørgen. - Og her det mye lettere å være åpen om det når du trenger hjelp til noe, legger Isabel til. - Hvis du for eksempel synes det er vanskelig å gå i kantina alene, sitter det alltid noen i fellesområdet som inviterer deg med eller tilbyr seg å hjelpe.

Det såkalte internattilskuddet som skolen mottar over statsbudsjettet, gjør det mulig å legge til rette for læring gjennom et godt 24-timerstilbud rundt skoledagen. - Vi har et frisklivsperspektiv på driften, og legger til rette for god døgnrytme, sunne måltider, sosial samhandling og fysisk aktivitet, sier Gudrun. Både Isabel og Jørgen mener at aktivitetene på fritida, tilgangen til miljøterapeuter og at man kan spise måltider sammen er viktige faktorer for at de nå føler de lykkes med skole. - Og det er så viktig at alt er gratis for oss elevene, sier Jørgen. Det er med på å utjevne sosiale forskjeller og rette opp igjen den urettferdigheten som ligger i at offentlige skole ikke passer for alle.

Gudrun benytter anledningen til mellom linjene å komme med en bønn om økt økonomisk støtte. - Vi har et døgntilbud med hybler til en stor andel av elevene våre, og et sosialmedisinsk tilbud til alle. Dette er under oppbygging, og må økes raskt i takt med elevmassen. Det sier seg selv at vi ikke kan ha et like godt tilbud til alle når vi dobler elevmassen, om ikke internattilskuddet økes i kommende statsbudsjetter.

- Hva tenker dere unge er viktig for framtida når det gjelder psykiske utfordringer, lurer stortingsrepresentanten på. Jørgen sier det grunnleggende er at unge blir tatt på alvor når de sier at de sliter, og at det ikke blir bagatellisert. Isabel opplever at hun på Feiring vgs. får den hjelpen hun trenger, både i klasserommet og utenfor. - Alle som er elever her har noe de strever med, og det gjør det enklere å åpne seg for andre og be om hjelp. - Her opplever vi stor forståelse, ikke bare blant de ansatte, men også blant medelever, sier de begge.   

- Jeg kjenner jeg blir litt flau over at vi politikere ikke klarer å gjøre mer for unge med psykiske helseutfordringer, sier Strand, og lover at de fortsatt skal ha fokus på dette framover. - Og jeg er veldig glad for at Stortinget fant midler til skolen. Det virker som riktig bruk av ressurser, og jeg håper det blir en videre satsning på dette tilbudet her som det er så stort behov for.