Nytt tilbud: Hund i skole

May 5, 2022

Nytt tilbud: Hund i skole

Fra høsten 2022 vil vi på Feiring videregående ha hunder tilgjengelig for elevene, for kos og tur og stell. Avdelingsleder Mats Langstrand er primus motor for Hund-i-skole-prosjektet, og har stor tro på at dette tilbudet vil være til god hjelp for mange av elevene våre. - Det skjer noe med oss når vi er sammen med dyr, sier Mats. Bare nærvær av et dyr gjør at vi blir mer avslappet. Forskning viser at vi får lavere blodtrykk, senket puls og at vi utskiller hormonet oksytocin, som gir en følelse av ro, trygghet og tilfredshet.

Idéen til prosjektet kom i et møte hvor temaet var skolefravær/-nærvær. Vi har en kompleks utfordring rundt dette for noen av elevene på skolen vår, og man ville derfor se om det var noe nytt som kunne prøve. Den positive effekten av besøkshund er veldokumentert fra bruk i skoler, fengsler, aldershjem og sykehus. Siden skolen har et frisklivsperspektiv, mener vi at dette ville passe hos oss.

Mats har selv hunden Luna, og har god erfaring fra tidligere med å bruke hund sammen med skoleelever som trengte et alternativ og en «ny start». Flere ansatte har også hunder som er egnet til dette bruket, og det vil være disse som i første omgang skal utgjøre hundebasen. Hundene skal være på skolen kun når eieren er på jobb og kan ha ansvar for hunden, og det bygges en egen hundegård til hundene. - Elever fra Bygg- og anleggsteknikk på Eidsvoll videregående skole har tatt oppdraget med å bygge de tre hundehusene som hundene skal bo i når de er "på jobb", og det synes vi er ekstra hyggelig, forteller Mats.

Det er viktig for skolen å legge til rette slik at hundene ikke blir til sjenanse for naboer eller andre, og for elever som ikke er fortrolig med hunder. - Det er selvfølgelig bare de elevene som ønsker det selv, som behøver å være sammen med besøkshundene, understreker Mats. - Vi setter opp et "bookingsystem" sånn at elevene kan bestille den hunden de ønsker seg.  

Skolens ledelse har vært positive til prosjektet fra første stund, og det gått raskt fra idé til realisering. Oppstart er allerede nå fra høsten -22.

- Flere sier de savner hunden sin når de har flyttet hjemmefra og bor på skolen. Det skjønner jeg godt! En hund er alltid hengiven, dømmer deg ikke, og møter deg med glede og nysgjerrighet. En hund kan du fortelle alt til – den sladrer ikke, den er der for deg. Vi har veldig tro på at dette tilbudet blir fint for mange av våre elever, avslutter Mats.