Hvem kan søke Påbygg?

Sep 20, 2021

Vårt Påbygg-tilbud

Feiring vgs. har ei klasse med 20 elevplasser i Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse for skoleåret 21/22. Studiet er teoretisk og består av fagene historie, matematikk (2P-Y), naturfag, norsk og kroppsøving. I tillegg kan elevene velge ett valgfag (Engelsk 1 eller Sosiologi og sosialantropologi)

Å ta Påbygg kan være krevende, men på Feiring vgs. opplever vi at mange får til mer enn de tror! Hos oss har elevene to lærere i alle fag. Elever som trenger det vil også få spesialpedagogisk oppfølging. Lærerne vil i samråd med eleven prøve å finne undervisningsopplegg og lærestrategier som passer for den enkelte. Læring er arbeid, men det skal være et arbeid som vi liker å gjøre for oss selv og sammen med andre. I et inkluderende læringsmiljø vil alle kunne «senke skuldrene» og fokusere på sin egen læring.

Hvorfor Påbygg?

Etter denne ett-årige utdanningen vil eleven ha et vitnemål som kvalifiserer for høyere utdanning på høyskole eller universitet.

Hvem er denne utdanningen for?

De som har bestått (har karakterer i alle fag) Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram

- som ønsker å ta høyere utdanning på høyskole eller universitet
- som ikke har søkt læreplass
- som ikke har fått læreplass
- som har mistet læreplassen

De med fagbrev som ønsker å kvalifisere seg for høyrere utdanning

I tillegg kommer opptakskravene til skolen. (Se under fanen Søk skoleplass eller klikk HER)

Søk, da vel!

Vi vil gjøre alt vi kan for at du skal lykkes med utdanningen din.