Ledige stillinger

Feb 24, 2021

Feiring videregående skole skal vokse seg gradvis større i årene som kommer. Fra høsten av utvider vi med 50 skoleplasser på Vg2 Studiespesialisering og Vg2 Helsearbeiderfag. For skoleåret 2021/2022 søker vi etter flere ansatte, og har utlyst følgende stillinger med søknadsfrister 14. og 21. mars:

  • 5 pedagoger
  • 2 avdelingsledere
  • 1 spesialpedagogisk rådgiver
  • 2 miljøterapeuter/miljøarbeidere

Se fullstendige stillingsutlysninger på Finn:

https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?q=feiring+videreg%C3%A5ende&sort=RELEVANCE