Påbygg-gjeng med gode resultater

Sep 22, 2021

Elevene som velger å ta Påbygging til generell studiekompetanse hos oss, har yrkesfaglig utdanning fra videregående fra før. Mens noen hele tiden har hatt en plan om å kvalifisere seg for videre studier, er det flere som har gått veien om læreplass og praktisk arbeid, men som av ulike grunner finner ut at å fullføre videregående med et tredje år på Påbygg er lurt.

Faglig og sosial støtte
- Påbygg er et teoretisk studium, og det går for å være krevende, men vi ser at med opplegget vi har her på skolen, er det en veldig høy andel av elevene som får dette til, sier kontaktlærer Stig-Are Melby. Han er en del av teamet som jobber med Påbygg-klassen. Han var kontaktlærer på dette studiet også gjennom forrige skoleår, sammen med kollega Karianne Flaten Nærbøe. - At både lærerne og medelevene støtter hverandre så tett både faglig og sosialt, tror vi er nøkkelen til de gode resultatene, sier hun.

Motivert gjeng
At Påbygg er et studium på Vg3-nivå, gjør at elevene i snitt er noe eldre enn resten av elevmassen ved skolen. De har gjerne møtt på en del hindringer og nederlag gjennom sitt tidligere videregåendeløp. Alderen og denne erfaringen bidrar imidlertid til at de griper muligheten som ligger i en skoleplass på Feiring med en verdifull modenhet og motivasjon. - Vi så at avgangskullet i fjor var en tett, sammensveiset gjeng som tidlig bestemte seg at dette skulle de få til, og at de skulle hjelpe hverandre fram mot vitnemålet.  

Ved Feiring vgs. får elevene ekstra støtte og tilpassing i klasserommet, og det er stort fokus på grunnleggende ferdigheter og på å tette kunnskapshull, slik at elvene får utbytte av videre undervisning.

Skole og fritid henger sammen
Skolen har også et internat-tilbud, og det er ansatte på jobb hele døgnet. Det er miljøterapeuter til stede fra skolestart om morgenen til kl. 22 om kvelden. - Det er så viktig at elevene blir fulgt opp også når arbeidsdagen min er over, sier kontaktlærer Lars Ove Haugen. - Samarbeidet med miljøterapeutene gjør at vi kan se skole og fritid i sammenheng, og elevene kan få hjelp til å løse utfordringer som ligger utenfor det faglige, men som påvirker læringen.

De fleste elevene bor på skolen, spiser måltider sammen og deltar sammen i aktiviteter på fritid og helg. Dette skaper et godt sosialt miljø og gjør det lettere å bli kjent med andre, føle seg trygg og få seg venner. Elevene uttrykker også at det er fint å være et sted man ikke føler seg alene om å ha noen utfordringer.

De ansatte forteller at mye av jobben handler om å få elevene til å tro på seg selv og på hva de kan få til. - Karakterene og gjennomføringsgraden som våre Påbygg-elever oppnådde i fjor, er fullt på høyde med landsgjennomsnittet, forteller Stig-Are.

Ledige plasser
Nå ønsker Påbygg-gjengen seg enda flere elever. - Vi har plass til flere, og håper det er noen som skynder seg å søke nå før det er for sent. Hjertelig velkommen til oss, vi vil gjerne hjelpe deg, sier den blide gjengen.