Skolen offisielt åpnet

Oct 15, 2020

Gjestene møtte en foajé og en gymsal som var nydeligfestpyntet i skolens profilfarger – planlagt og gjennomført av våre egne elever. Rektor ønsket alle velkommen. Hun sa at skolen setter stor pris på å ha støtte fra øverste hold, og at det er stas at Kunnskapsdepartementet ville delta på markeringen. Den høytidelige åpningen ble foretatt av statssekretær Anja Johansen. Johansen sa i åpningstalen sin at det er inspirerende å høre hvordan vi jobber med skole, og hun understreket viktigheten av å ha et godt tilbud til de som trenger noe ekstra.

Styreleder for skoleeier Krokeide Holding, Trond Solvang, har jobbet i fire år for å få skolen på plass, og i sin tale benyttet han anledningen til å dele ut blomster, takk og rosende ord til alle som har bidratt til opprettelsen av skolen. Han var imidlertid klar på hvem som var dagens hovedpersoner, nemlig elevene våre. Som han sa: «Denne skolen er etablert ut fra en enkel drøm og ganske klar visjon. Visjonen er: Enhver ungdom må få muligheter til å finne sin plass i samfunnet, ut fra sine egneforutsetninger, evner og anlegg. Drømmen er: Enhver elev som forlater Feiring vgs. etter endt studieløp, skal erfare å ha et utgangspunkt for resten av livet bygget på en opplevelse av mestring, trygghet og håp.»

Vi som skole er veldig stolte av i hvor stor grad elevene våre bidro til en flott markering. I tillegg til festpyntingen, overbrakte elevrådslederen en takk fra elevene for den muligheten de har fått, og for at alle står på for at de skal ha det bra. Det ferske skolebandet «Celebration Brew» fulgte opp med en proff og gåsehudframkallende versjon av Pinks «Who knew».

Leder for Stortingets utdannings- og forskningskomité, Roy Steffensen, sleit selv med å gjennomføre videregående, og var i sin tale opptatt av hvor viktig det er for alle mennesker å føle mestring. Han sa at egne erfaringer fra skolen har vært en drivkraft i hans arbeid som politiker og ikke minst i prosessen med å få på plass en skole som Feiring vgs.  

Sist ute med blomster og takk var Feiringminister Torbjørn Ellingsen. Han har selv engasjert seg sterkt i å få skolen til bygda, og han ville takke alle andre som har kjempet for dette. På vegne av Feirings innbyggere ønsket han skolen velkommen til Feiring, og håpet på godt samarbeid og hyggelig samhandling mellom bygda og skolen framover.  

Åpningsfesten ble som seg hør og bør avsluttet med kaffe, Feiring vgs-kake og hyggelig prat.