Skolestart august

Jun 10, 2021

Velkommen til skolen!

Vi ønsker alle elever velkommen til Feiring videregående skole, og til et spennende skoleår.
Første skoledag er onsdag 18. august. Hyblene åpner tirsdag 17. august kl. 13.

Første skoledag

På første skoledag onsdag 18. august er det frammøte i kantina
- Vg1 Helse og oppvekst og Vg1 Studiespesialisering starter kl. 10.00
- Vg2 Studiespesialisering, Vg2 Helsefagarbeider og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse starter kl. 10.30

For de som er under 18 år blir det samtaler med foresatte og kontaktlærer tirsdag 17. august fra klokken 13.00 og utover. Oppstartsamtaler for de over 18 år vil skje i løpet av den første uka.

Er du forhindret fra å møte første skoledag, er det veldig viktig at skolen får beskjed om dette. Dersom du ikke møter opp i løpet av uke 33, og du ikke har avtale med skolen om dette, vil du miste skoleplassen.

Smittevern

- Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
- Har du symptomer på Covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.
- Dersom du er i karantene pga. Covid-19 SKAL karantenetiden fullføres hjemme før du kommer på skolen.

Skolen forholder seg til de smitteverntiltakene som til enhver tid er gitt av myndighetene. Vi oppfordrer alle til å holde avstand, være nøye med håndhygiene og følge råd og retningslinjer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Hybel

Skal du bo på hybel, kan du flytte inn fra tirsdag 17. august kl. 13. Det blir servering av mat i kantinen på ettermiddagen/kvelden.

Husk å ta med sengetøy og håndklær. Merk at du ikke kan ta med egne møbler til hybelen.

Informasjonshefte

Ved skolestart vil du motta et informasjonshefte med mye nyttig informasjon.

PC

Alle nye elever får utdelt en bærbar skole-pc i løpet av de første dagene av skoleåret. Elever som har gått her før, benytter samme pc som de har fått utdelt tidligere.

Beliggenhet og adkomst

Skolen ligger i bygda Feiring i Eidsvoll kommune, og adressen er Årnesvegen 25. Det finnes oppmerkede parkeringsplasser på skolen.

Nærmeste togstasjon er Eidsvoll stasjon, 22 km fra skolen. Se www.ruter.no for busstilbud i regionen (tidligere Akershus).

Skoleskyss

Du kan ha rett på gratis skoleskyss når du er elev ved Feiring videregående skole, enten pga. avstand til hjemmet, helsetilstand eller manglende kollektivtilbud på strekningen. Skolen kan søke om skoleskyss for deg, om du gir oss beskjed. Søknader om skyss på medisinsk grunnlag må være dokumentert med legeerklæring.