Søkeportalen er åpen

Jan 8, 2021

Du kan nå registrere din interesse for skoleplass på Feiring vgs. i søkeportalen. Fristen for å fullføre søkeprosessen er 30. mars. Dersom du har spørsmål knyttet til dokumentasjonen vi ber om, eller har andre spørsmål, kan du kontakte skolen på telefon 400 09 141.

Les mer om hvordan søke her