Sommerstenging og skolestart

Jun 29, 2022

Elever og lærere har tatt seg en velfortjent ferie, og i juli gjør administrasjonen det samme. Her er litt informasjon om tider som gjelder for bemanning, stenging og åpning i forbindelse med ferieavvikling og skolestart.

SOMMERSTENGT SKOLE

  • Skolen og sentralbordet er stengt i juli. Firmaposten leses sporadisk
  • Sentralbordet er bemannet fra 1. august
  • Administrasjon og ledelse er tilbake på skolen 1. august

SKOLESTART

  • Første skoledag skoleåret -22/-23 er onsdag 17. august
  • Hyblene er tilgjengelige fra tirsdag 16. august kl. 16:00
  • Alle elever vil motta e-post i august med informasjon vedrørende skolestart

God sommer!