Trygg i eget uttrykk - om kjønnsidentitet

Apr 27, 2022

"Vi må tørre å snakke om kjønnsidentitet", var den klare oppfordringen fra Marion Arntzen og Harald Sundby fra Harry Benjamin Ressursenter - og det var nettopp det vi gjorde på Feiring videregående i dag. Marion og Harald driver til daglig stiftelsen Stensveen, og hadde i dag følge av Lara, som kom ut med kvinneuttrykk for kun to måneder siden, og som i dag sto foran oss alle og fortalte om hvordan det oppleves fra innsiden.

Alle klassene på skolen fikk møte de tre besøkende, og de ansatte hadde eget foredrag i etterkant. Vi fikk nyttig informasjon, tankevekkende filmsnutter og gode samtaler. Det som nok gjorde sterkest inntrykk var Laras historie. Hun fortalte om barndommen sin, og om den kronglete veien fram til kvinne via "homofil" og dragartist. Noe av det vanskeligste for henne var å fortelle hvordan hun følte seg til familie og andre, og det å gå og bære på alt for seg selv førte til mye angst og stress.

Elevene hadde levert inn spørsmål anonymt på forhånd, og stilte også spørsmål underveis i møtet. Våre besøkende satte stor pris på at elevene var så interesserte og påkoplet. Dagens tema kan selvfølgelig sies å være relevant både for naturfag og samfunnsfag, men ikke minst er kunnskapen verdifull for den enkelte av oss som mennesker og medmennesker.

Og vi lover: Vi skal snakke mer om kjønnsidentitet på Feiring videregående!

Har du spørsmål om temaet? På www.ichatten.no sitter det fagpersoner som svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet hver mandag - torsdag kl. 17-20.