- Vi er ingen spesialskole

Apr 6, 2022

Ingen spesialskole

Feiring vgs. opplever fra tid til annen at skolen oppfattes å være det man tidligere kalte en spesialskole. Noen sammenligner skolen med en folkehøgskole.  Rektor Gudrun Fodstad sier at dette kan skape feil assosiasjoner og et uriktig bilde av skolekonseptet, elevene og de faglige kravene som stilles.

- Det er viktig både for elevene våre og for skolen at det er en riktig forståelse av hva tilretteleggingen vår går ut på, sier rektor og daglig leder, Gudrun Fodstad. Feiring vgs. følger de samme læreplanene som offentlige skoler i henhold til Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen i alle fag, elevene våre må følge de samme fraværsreglene og går opp til samme eksamen som alle elever i videregående skole.

Det som skiller Feiring vgs. fra offentlig skole er større lærertetthet, økte rådgiverressurser, flere miljøterapeuter og at vi nok gjennomfører vurderingssituasjoner på flere tilpassede måter enn hva andre videregående skoler gjør. Ettersom mange av elevene bor på skolen, har vi også en unik mulighet til å se fritid og skoletid i sammenheng, og dermed få stort utbytte av det tverrfaglige samarbeidet som står sentralt i skolekonseptet.

- Dette betyr ikke at vi stiller lavere krav til elevenes læring, kompetanse og vurdering, understreker Gudrun. - Det er ingenting som skiller våre elever og deres vitnemål/kompetansebevis fra andre elever og deres vitnemål/kompetansebevis. Våre ungdommer er som ungdommer flest, og med et dokumentert læringshinder av et eller annet slag, og det er like vanskelig å stå i alle fag hos oss som hos andre videregående skoler.

- Som jeg pleier å si: Vi er en spesiell skole, men ingen spesialskole, avslutter rektor Gudrun.

Er du nysgjerrig på skolen? Kom gjerne på besøk og få presentasjon og omvisning. Se planlagte besøksdager her:

https://www.feiring-vgs.no/nyheter/apen-dag-i-april-mai-og-juni