Viktig informasjon om realkompetansevurdering - for deg som er 25 år eller mer!

May 15, 2020

Du som søker må logge deg inn på Vigo og hake av på realkompetansevurdering.

I kommentarfeltet må du oppgi at det gjelder en søknad til Feiring VGS som er en friskole som tilbyr opplæring etter kap 3 i Opplæringsloven (ikke voksenopplæring).  Alle elever får derfor elevstatus på Feiring vgs - uansett alder.

(Du kan gjerne kopiere inn teksten ovenfor i kommentarfeltet.)

Om du får problemer kan du ta kontakt med oss på skolen på telefon 400 09 141 eller epost: firmapost@feiring-vgs.no