Viktig informasjon om realkompetansevurdering - for deg som er 25 år eller mer!

May 15, 2020

Du som søker må gå inn på Vigo.no og velge Videregående opplæring for voksne eller realkompetansevurdering.

I kommentarfeltet må du oppgi at det gjelder en søknad til Feiring vgs. som er en friskole som tilbyr opplæring etter kapittel 3 i Opplæringsloven (ikke voksenopplæring).  Alle elever får derfor elevstatus på Feiring vgs. - uansett alder.

(Du kan gjerne kopiere inn teksten ovenfor i kommentarfeltet.)

Om du får problemer kan du ta kontakt med oss på skolen på telefon 400 09 141 eller epost: firmapost@feiring.vgs.no