Om skolen

Feiring videregående skole starter denne høsten videregående opplæring for ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen er lokalisert i Feiring i Eidsvoll kommune og er etablert i egnede lokaler i tidligere Feiringklinikken.

Skolen er eiet av Stiftelsen Krokeide, en non-profit stiftelse som også eier Krokeide videregående skole i Bergen (www.krokeide.vgs.no). Begge skolene er godkjent etter friskoleloven §2-1 f og er landsdekkende.

Stiftelsen Krokeide’s formål er å tilby videregående opplæring til ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring for å nå sine mål om å ta en yrkesfaglig utdanning eller kvalifisere seg for videre studier på universiteteller høyskole.

I likhet med Krokeide videregående skole har også Feiring videregående skole hybeltilbud til en stor andel av elevene, og et eget sosialmedisinsk hjelpeapparat med miljøterapeuter som arbeider forebyggende.

Skoletilbudetog botilbudet er kostnadsfritt for elevene.

Feiring videregående skole ligger i vakre omgivelser ved Mjøsa.