Om skolen

Feiring videregående skole startet denne høsten videregående opplæring for ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Våre elever har på grunn av psykiske/fysiske utfordringer eller lærevansker behov for mer tilrettelegging i utdanningen enn det offentlig skole kan gi dem. Målet til skolen er læring og fullføring for alle elevene.

Skolen er lokalisert i Feiring i Eidsvoll kommune og er etablert i egnede lokaler i tidligere Feiringklinikken. Den er eid av Stiftelsen Krokeide, en non-profit stiftelse som også eier Krokeide videregående skole i Bergen (www.krokeide.vgs.no). Begge skolene er godkjent etter friskoleloven §2-1 f og er landsdekkende.

Stiftelsen Krokeides formål er å tilby videregående opplæring til ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring for å nå sine mål om å ta en yrkesfaglig utdanning eller kvalifisere seg for videre studier på universitet eller høyskole.

I likhet med Krokeide videregående skole har også Feiring videregående skole hybeltilbud til en stor andel av elevene, og et eget sosialmedisinsk hjelpeapparat med miljøterapeuter. Det er viktig å merke seg at vi ikke driver behandling ved skolen, men at vi arbeider helseforebyggende for at alle elevene skal kunne gjennomføre utdanningen sin.

Skoletilbudet og botilbudet er kostnadsfritt for elevene.

Feiring videregående skole ligger i vakre omgivelser ved Mjøsa.