Om studietilbudet

Skoleåret 2021/2022 tilbyr skolen opplæring i

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  Denne utdanningen fører fram til mange forskjellige yrker med eller uten fag-/svennebrev. Fellestrekkene består i å arbeide medmennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Sunne holdninger, gode kommunikasjonsevner, empati og respekt for medmennesker er viktige egenskaper å ha. Du får innsikt og kunnskap om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og yrkesliv gjennom programfagene. I tillegg kommer yrkesfaglig fordypning (praksis).
 • Vg2 Helsearbeiderfag
  Som helsefagarbeider vil du jobbe medmennesker i ulike livssituasjoner som har behov for helse- og omsorgstjenester. Sunne holdninger, gode kommunikasjonsevner, empati og respekt for medmennesker er viktige egenskaper å ha. På Vg2 Helsearbeiderfag vil du blant annet lære om helsefremmende arbeid (sykdomslære, sykepleie, kosthold, førstehjelp m.m.), yrkesutøvelse (etikk, planlegging, dokumentasjon, lover og forskrifter), kommunikasjon og samhandling (brukermedvirkning, observasjon og rapportering). I tillegg kommer yrkesfaglig fordypning (praksis).
 • Vg1 Studiespesialisering
  Dersom du liker teorifag og ønsker å studere på høyskole eller universitet, vil denne utdanningen være den rette for deg. Dette er det første året av en treårig videregående utdanning. Du kan fortsette på Vg2 og fra 2022 Vg3 på Feiring vgs. eller fullføre studieløpet på en annen skole.
 • Vg2 Studiespesialisering
  I det andre året på studiespesialisering vil fellesfagene være fremmedspråk, historie, kroppsøving, matematikk og norsk. Dette året vil programfagene være valgfag. Du må ha fordypning i tre programfag, hvorav to programfag videreføres på Vg3 og ett programfag velges for ett år. Se mer om programfag/valgfag nedenfor.
 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
  Påbygg er linja for deg som har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram eller har tatt fagbrev, og som nå ønsker generell studiekompetanse. Dette gir mulighet til videre studier på høgskole eller universitet. Påbygg er et teoretisk skoleår med 30 timer fellesfag, og det krever at du er fokusert og bruker mye tid på skolearbeid.
Programfag/valgfag

Ved Feiring vgs. vil vi ha hovedvekt på programfag og valgfag innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi, men vi vil også tilby fag fra andre programområder. Skoleåret 2021/2022 tilbyr vi følgende programfag/valgfag:

- Engelsk 1  
- Sosiologi og sosialantropologi
- Politikk og menneskerettigheter (kun Studiespesialisering)
- Biologi 1 (kun Studiespesialisering)
- Breddeidrett (kun Studiespesialisering)

Du kan lese mer om de ulike utdanningsprogrammene på vilbli.no.

Skolen følger offentlige læreplaner og samarbeider med fylkeskommunale skoler for gjennomføring av eksamen. Kravene til faglig innhold og vurdering vil være de samme på Feiring vgs. som på fylkeskommunale skoler med det samme tilbudet.

Du kan ikke ta opp igjen fag du tidligere har hatt undervisning i. Ønsker du å forbedre karakterene dine må du gjøre det som privatist, og vi anbefaler at du tar kontakt med utdanningsavdelingen i hjemfylket ditt for mer informasjon.

Skolerute 2021-22